Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

3420 2b3f
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa
4827 bfe7
2186 0f90 500
Reposted fromlavelinier lavelinier viacorazmniej corazmniej
9807 a238
Reposted fromerial erial viakindofnightmare kindofnightmare
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacorazmniej corazmniej
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit vianatallaaaa natallaaaa
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
9053 d76c
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaxannabelle xannabelle

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparrtyzant parrtyzant

February 24 2017

6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxannabelle xannabelle
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaxannabelle xannabelle
5980 1e32
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxannabelle xannabelle
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
1352 9a58
Reposted fromdailylife dailylife viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl