Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
9531 5dc2 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiehus piehus
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viapiehus piehus
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viapiehus piehus
1708 3582
Reposted fromipo ipo viapiehus piehus
0407 dbb6 500
Wrocław
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapiehus piehus
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
8192 3ff3

May 11 2019

8403 3e78
Reposted fromRowena Rowena viayveee yveee
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viapiehus piehus
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viapiehus piehus
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiehus piehus
8695 f45a
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7947 d764 500
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl