Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viapiehus piehus
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaparrtyzant parrtyzant
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viapiehus piehus
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viapiehus piehus
1729 07b3
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viapiehus piehus
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaguerriera guerriera
0608 802a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaguerriera guerriera
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl