Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
4661 ed96 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viamadadream madadream
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
1225 e3bd
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
0454 cc87

1576 e297
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viamglistyporanek mglistyporanek
5241 7abf 500
Reposted frommoai moai
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
3778 e69e 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viadotkliwie dotkliwie
3004 6343 500
Reposted frompiehus piehus
0725 5236
Reposted fromfingerzingmyself fingerzingmyself viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl