Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

1569 740c 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapiehus piehus
7450 27d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus
4706 976f
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
Reposted fromgruetze gruetze viapiehus piehus
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
8288 8655 500
Reposted frompiehus piehus
2534 b175 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaguerriera guerriera

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viapiehus piehus
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viapiehus piehus
7614 05f9
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

May 12 2018

1733 0318 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
3180 4747 500
Reposted fromthebelljar thebelljar viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3574 a89d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl