Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viakatkad katkad
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viakatkad katkad
Reposted frombluuu bluuu viakatkad katkad

December 02 2017

0212 d026 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
Miałam kaca, podarte rajstopy i złamane obcasy. Rozmazany makijaż, spuchnięte oczy i świeże rany na nadgarstkach. Niedziele przecież zawsze były od umierania. W niedziele nigdy nic, nawet jakby coś się chciało. W niedziele załamuje się ręce i płacze. Niedziele nie mają w sobie nic z życia, są zaspane. Niedziele śmierdzą poniedziałkiem, a jeszcze bardziej minioną sobotą, alkoholem i wymiocinami. W niedziele najlepiej w ogóle nie rozmawiać, bo słów brakuje. Ale przecież my musieliśmy rozmawiać, wyjaśniać i próbować. Tylko później. Później, bo teraz umieram.
— ?
Reposted fromladylena ladylena viaodnowa odnowa
0108 e5a8
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapiehus piehus
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapiehus piehus
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapiehus piehus
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4744 8dcd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viapiehus piehus
3937 3655
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
2644 7131
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl