Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

3756 cbe7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
3678 023e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapiehus piehus
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
6411 8e08 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
5639 391f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapiehus piehus
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viaawaken awaken
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viapiehus piehus
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
3648 21b7 500

May 30 2017

3093 afea 500
Reposted frompeache peache viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguerriera guerriera
2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viachcetylkokima chcetylkokima
5529 71ed
5891 e2b2
<3
6176 4fdb 500
9307 ea59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl